65

St John’s Eve on Hellsegga

St John’s Eve at the top of mount Hellsegga, image from the book "På et berg eg kalla mett" by Gro Røde, Orkana Forlag, 1994